Svet-Stranek.cz
Conservatory of Bratislava Slovakia
Composition and Conducting Department

Concerts - Events:Conservatory of Bratislava Slovakia

Concerts - Events

Eugen Suchoň Hall in Bratislava Tolstého st.11,811 06 Slovakia


 Prijímacie skúšky :  

Skladba ,Dirigovanie

TALENTOVÉ SKÚŠKY - budú (v zmysle Zákona NR SR č. 245/2008, § 66, odsek 5) v dňoch 25. - 28.III.2013


27.marec - skladba a dirigovanie - 13.00 hod, v triede č.205 

 

 

 Metodické dni :

Informácie o miere talentu a pripravenosti na štúdium poskytujeme uchádzačom, ich rodičom a učiteľom na metodických dňoch, ktoré sa  konajú vždy v sobotu

 10.novembra 2012 o 8,00 hod.

 19. januára 2013 o 8,00 hod.

 25.mája 2013 o 8,00 hod.
 V šk.roku 2012/2013 sa uskutoční Súťaž slov.konzervatórií v skladbe.

  ( Košice - skladby treba zaslať do 13.marca 2013 )

 Vyhodnotenie súťaže skladby bude následne v apríli 2013.

 

I.kategória:   1 - 3 ročník

II.kategória:  4 - 6 ročník


I.kategória : Skladba pre komorné obsadenie /do 10 minút/

II.kategória : Skladba pre orchester,resp.pre sólový nástroj,hlas so sprievodom orchestra /do 15 minút/


1.Súťaž je verejná a neanonymná.

2.Súťažiaci študenti zašlú skladby v počte 5 fotokópií na adresu poriadajúceho konzervatória.

3.Zúčastniť sa môžu iba s jednou skladbou,pripíšu svoje meno a ročník,ktorý navštevujú.

4.Dielo nesmie byť pred súťažou verejne predvedené.

5.Poriadajúce konzervatórium rozpošle fotokópie skladieb menovaným porotcom.


Výsledky súťaže slov.konzervatórií - SKLADBA :

10.apríl 2013 - KOŠICE 


I.kategória


1.miesto Lukáš Kobela/1.roč. z triedy L.Bernátha/ 
3.miesto Tomáš Koppl/1.roč. z triedy S.Hochela/
čestné uznanie : Martin Lang/2.roč. z triedy Petra Martinčeka van Groba/


II.kategória


1.miesto Marco Vlasák/4.roč. z triedy Petra Martinčeka van Groba/
2.miesto Haimoni Balgavá/4.roč. z triedy Petra Martinčeka van Groba/


Srdečne blahoželáme !


Fotku


 Koncert z tvorby prof.Petra Martinčeka pri príležitosti jeho životného jubilea


 - 12.novembra 2012    Koncertná sieň E.Suchoňa 19.00 hod.

    Program :

    1/ Tri lyrické ženské zbory

    2/ Prelúdia 12+1 - pre klavír

    3/ Seltsame Lieder I. 

    4/ Seltsame Lieder II."Romantische"

    5/ 2.string quartet " The touch - Winterquartet "


    Učinkujú : pedagógovia a študenti konzervatória , Bratislavské kvarteto , Medzinárodný seminár skladby pedagógov a študentov

                        

                             OSTRAVA - Janáčkovo konzervatórium 


22.marca 2013 12.00 - 17.00


zúčastnia sa skladatelia /Plzeň,Praha,Brno,Ostrava a Bratislava/


od nás : Mgr.Y.Mierna - vedúca oddelenia

              Mgr.art.Peter Martinček - hudobný skladateľ


Prezentácia :

Lukáš Kobela 1.roč. /skladby pre klavír/

Kristína Smetanová 4.roč. /skladba pre violu a klavír/


pasívne : ostatní (vybraní)študenti oddelenia
                  Kompozično               dirigentský odbor usporiada


dňa 29.apríla 2013

kompozičný večierok zo skladieb študentov


/koncertná sieň E.Suchoňa 18.hod./
   

 

 Pozývame srdečne : !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


návštěvníků stránky
celkem20 601
tento týden101
dnes9