Svet-Stranek.cz
Conservatory of Bratislava Slovakia
Composition and Conducting Department

Composition and Conducting Department:Conservatory of Bratislava Slovakia

Composition and Conducting Department

Konzervatórium v Bratislave
Tolstého 11
Bratislava 811 06 Slovakia-EU

Tel.: 02/544 35 341
Fax: 02/544 30 304
Yveta Mierna - Head of the Department
Tonálna harmónia, hudobné formy a analýza skladieb, kontrapunkt

Peter Martinček"van Grob"
Hlavný odbor: skladba-composition
Hudobné formy a analýza skladieb na prelome 20.a 21.storočia,kontrapunkt,inštrumentácia
http://www.petermartincek.sk

Stanislav Hochel
Hlavný odbor: skladba

Jevgenij Iršai
Hlavný odbor : skladba

František Poul
Hlavný odbor: skladba
hudobná réžia ,náuka o hudobných nástrojoch, inštrumentácia

Juraj Tandler
Hlavný odbor: skladba
sluchová analýza


Július Karaba
Hlavný odbor: dirigovanie-conducting
hra z partitúr,dirigent orchestra

Juraj Jartim
Hlavný odbor: dirigovanie
tonálna harmónia, hudobné formy a analýza skladieb, kontrapunkt, sluchová analýza


Iveta Viskupová
Hlavný odbor:dirigovanie
Dirigovanie zboru, sluchová analýza


Ľuboš Bernáth
Tonálna harmónia,skladba


Gabriela Bernáthová
Sluchová analýza, základy dirigovania


Rastislav Dubovský
Základy skladby-programovanie


Zuzana Flamová
Sluchová analýza


Peter Hochel
Skladba, tonálna harmónia, hudobné formy a analýza skladieb, kontrapunkt, hra z partitúr


Anna Trokanová
Dejiny hudby, náuka o hudobných nástrojoch

Daniela Sliacka
Estetika hudby,Dejiny hudby

Daniela Šustáková
Dejiny hudby, všeobecná náuka o hudbe, náuka o hudobných nástrojoch


Jana Világošová
Dejiny hudby, náuka o hudobných nástrojoch
návštěvníků stránky
celkem20 601
tento týden101
dnes9